Въпроси за вегетарианството (част 3)– Защо носите обуща от кожа? Вие си противоречите.

– Моят стремеж да съгласувам живота си с изискванията на идеала по тази точка среща препятствие, което аз още не мога да преодолея. Но като нося кожени обувки, аз не смятам това за оправдателно: това, което трябва да бъде. Ние и двамата сме с кожени обувки и въпреки това има голяма разлика между нас. Разликата е в това: аз смятам, че не трябва да се носят, а вие – че трябва. Разликата е в мислите, в убеждението. Има мисли от животоразбирането на човека, които са станали вече дело, постъпка, а има такива, които ще станат дело занапред – в бъдещето. Никога не може да се появи разлика в постъпките на хората, ако тя не дойде по-напред в мислите, т. е. промените и преобразуванията стават по-напред в мислите, че тогава в постъпките; пътят за преобразуване на живота е отвътре навън, а не обратно.

Никога хората няма да се сетят да направят некожени обувки, ако не се появи мисълта, че не трябва да се носят такива обувки.

Кожените обувки могат да бъдат от умряло, а не от убито (заклано) животно. Некожените обувки са били първите обувки на човека.

И днес има отлични некожени обувки: галоши, плетени от трева, с въжен (или дървен) гйон и др.

Ние поддържаме възгледа, че хората трябва не само да не носят кожени обувки, ала, колкото се може, да ходят без обувки – боси. Но ако човек не може без обувки, той е способен да изнамери много по-съвършени, по-здрави и по-евтини от кожените.

Сегашната наука, която още робува на Мамон, на Бакхус и Молох – на „Дявола“, която измисля от дърво спирт да прави, превръща въздуха в течност или пуща в него крилати машини, която е измислила картечници, огнепръскачки и колко още най-изкусни, най-трудно създавани и най-скъпи оръдия за убиване и поробване на хората един друг, тая наука – освободена от „злия дух“ – ще намери хиляди начини за изработване и на некожени обувки.

Илия Енчев

Из списание "Вегетариански преглед", (година III, април 1922 г., брой 8, стр. 130-131), орган на Българския вегетариански съюз  София

Коментари

Популярни публикации