ВЕГЕТАРИАНСКИ ПРЕГЛЕД


През 1914 г. е основан Български вегетариански съюз. Един от учредителите му е Йордан Ковачев (българският Махатма Ганди) - юрист, поет, преводач и толстоист. Тогава толстоизмът е бил в разгара си. Много хора са се включили в това движение. От 1919 г. започват издаване на списание "Вегетариански преглед" - можете да го намерите в Българската национална библиотека. Темите, разглеждани в него са сходни с тези, обсъждани днес (етичното отношение към животните, човешките права, ваксинациите, отглеждане на децата вегетарианци, всеяден ли е човекът, здравето на вегетарианците, разграничаване на физиологичните особености между хора и животни, философията на вегетарианството, възможен ли е свят без насилие, вегетарианска поезия и проза, активности на вегетарианците, снимки, събития) и най-важното - в основата на всичко е ненасилието към живите същества. Хората са имали вегетариански общности, комуни, санаториуми, уроци по готварство за вегетарианци, кореспонденция с международните вегетариански организации, конгреси, дори е имало идея за вегетарианско училище. През 1931 г. започва издаване на по-голямо списание "Здрав живот" - орган на Български вегетариански съюз. Там вече ясно може да се проследи разрастването на вегетарианската общност и всички дейности (започва обсъждане на еврейския въпрос, войната и публикуване на пацифистки статии). Всичко това престава през Втората световна война.

По-долу са приложени избрани статии от тези две периодични издания, които са публикувани в блога.

1920 г.
1922г.
1923 г. 

Коментари

Популярни публикации