Неофит Рилски за вегетарианството


Ние винаги сме поддържали мнението, че там, където има по-значително усилие за съвършен живот, вегетарианството неизбежно се явява като съществен елемент в съдържанието на този живот; че всички духовни учители на човечеството, като нравствени личности, са били вегетарианци. В това има един неопровержим закон, който гласи: съвършенство, нравствена чистота, святост, духовна сила - без вегетарианство са немислими.


И за голяма наша радост това се потвърждава с примери из живота на наши духовни водачи - видни учители на народа, като нравствени личности. 

Неофит Рилски (1793-1881), 
портрет от Захарий Зограф (1838) 
Неофит Рилски е голяма, епохална личност в духовния живот на народа ни, преди всичко като педагог-реформатор. Това добре знае всеки българин, който се интересува от духовния живот на своя народ. И той (Неофит) израсъл до размерите на значителна духовна личност, неизбежно се натъква на вегетарианството, което става присъщ елемент на живота му.

Неговият прислужник Димитър Маринов [1] в своите спомени още от 1863 г. казва следното:

"Блюдата никога не бяха повече от две и то всякога постни - той беше истински монах и при това вегетарианец."

А ето сам Н. Рилски, според Д. Маринов, какво казва за вегетарианството:

"Постите са полезни не само за душата, защото й дават криле, но и за тялото, защото му дават жизненост и дълговечност. Не е истина, както мислят в света, че месото давало сила и кръв. Погледнете воловете, които ги имаме и продаваме; те се хранят само с трева, но са силни, имат и кръв и месо изобилно. Ако следяха людите указанията на църквата и постеха редовно - те щяха да боледуват по-малко и щяха да бъдат по-дълговечни."

Ясно. Няма нужда от тълкувание. Неофит Рилски е бил на около 70 г. през 1863 г., когато Д. Маринов е бил при него послушник. Може да се допуска, че той от ранни години на живота си е дошъл до вегетарианството; а това значи да се допусне, че преди повече от 100 години вегетарианството е било вече на българска почва чрез живота на един интелигент - за новата българска епоха. В това отношение може да се каже, че бащата на българските учители и новото българско училище, Неофит Рилски, е и баща на новобългарското вегетарианство.

[1] "Училищен преглед", януари 1906 г., стр. 143

Илия Енчев 

Из "Здрав живот" (година III, май-юни 1934 г., бр. 7-8, стр. 1-2), орган на Българския вегетариански съюз – София

Коментари

Популярни публикации