Има по-важни неща - войни, глад...

Войните и гладът са ужасно нещо – но не можеш да помогнеш за тяхното прекратяване, като финансираш насилието над животни, така че няма връзка. Всъщност, тъй като има нужда от повече зърно и вода, за да се отглеждат животни, може да се посочи, че това е по-разточително и затова е по-вредно за тези, които гладуват. За единица животински протеин са нужни средно по 4-6 единици растителен протеин. Голяма част от фуража за животните в Европа и Северна Америка идва от бедни краища на света, които стават все по-бедни при увеличаващото се търсене на животински продукти в развитите страни. Земните ресурси се прахосват абсолютно ненужно, докато може да се използват по-добре.

Коментари

Популярни публикации