Какво лошо има с меда?

Медът се произвежда от пчелите, за да им служи като хранителен запас. Като цяло той е тяхна собственост, а вземането му е кражба. Но отвъд това има много етични страни. Стандартните практики за добиване на мед са свързани със случайни настъпвания на пчели. Последните са опушвани, за да се подчинят, докато се отваря кошерът им. Когато медът е взет, той бива заместен от алтернативен сироп, който не е същ като меда и съществено лишава пчелите от естествената им храна. Пчелните кошери са изключително чувствителни и отварянето им е доста неестествено за пчелите, които се трудят да поддържат определена атмосфера, която се разваля. Освен това, селективните кръстоски на пчели са отслабили видовете като цяло и пренасянето на пчели на места и околности, докъдето те обикновено не пътуват, означава пренасяне на болести, които обикновено не биха засегнали местната популация от пчели, което е опасно за пчелите като цяло. Погрешно е схващането, че отглеждането на пчели носи ползи за общата популация от пчели.

Коментари

Популярни публикации