Но животните са пасищно отглеждани, органично, безклетъчно и т. н.

Без значение от естеството на живота им преди заколение, селскостопанските животни са изпращани в кланица. Погрешно е схващането, че животните "изживяват живота си" и тогава биват убивани. Животните са убивани, веднага щом целта им бъде изпълнена или веднага щом достигнат доходоносни размери, което е само след малка част от потенциалната им продължителност на живота. Самото значение на пасищно/органично/безклетъчно/свободно отглеждани животни е всъщност много широко и може да варира. Това не означава, че животните имат качествен живот, какъвто им е нужен, просто означава, че фермата трябва да изпълни някакви произволни изисквания, за да придобие това определение. Не искам да кажа, че всеки фермер се отнася ужасно с животните си, докато са живи – някои всъщност дават на животните си задоволителен стандарт на живот преди да ги пратят да им прережат гърлото.

Коментари

Популярни публикации