Какво лошо има с вълната?

В овцевъдната индустрия основната цел на отглеждането на овце е да им се вземе максимално от тялото (вълна, мляко) и впоследствие да бъдат убити за месото им. Това се прави, когато достигнат доходоносна възраст, която варира според фермата, но, практически както при всички селскостопански животни, е много рано в живота им, понеже животните порастват напълно на ранна възраст. Вълната е иззета и продадена и впоследствие животните са убити. Купуването на вълнени изделия финансира тази практика. С отварянето на границите за пазара и тенденцията за уеднаквяване на индустриалните стандарти не може лекомислено да се твърди, че животинските продукти в България, в частност вълната, са единствено български и това, което се случва в чужбина, не се случва тук. Ето две видеа за стандартните практики в индустрията за добиване на вълна в Австралия и Италия.Коментари

Популярни публикации