Какво лошо има с яйцата?

В индустрията за яйца единствено женските са нужни, защото мъжките не снасят яйца. В процеса на развъждане, мъжките биват отделяни от женските и са убивани веднага (чрез задушаване или смилане живи), тъй като не служат на индустрията. Впоследствие сестрите им биват държани в плен, превърнати в машини за яйца. Това се случва, докато производителността им не е повече доходоносна за бизнеса, когато им се прерязва гърлото. Това обичайно се случва на възраст от една до две години. Средната продължителност на живота при кокошките е 8 години. Индустрията за яйца подлага на тотална експлоатация женските индивиди.
Коментари

Популярни публикации