Имаме кучешки зъби.

Кучешките ни зъби често се споменават, за да оправдаят мнимата "месоядна природа" на хората. Дори и да имахме големи, остри зъби, това нямаше да оправдава убиването на животни заради удоволствието от храненето с мъртвите им тела. Доказвано е отново и отново, че можем да се храним на растителна основа и да поддържаме чудесно здраве, така че формата на зъбите не ни задължава да убиваме. 

Но ако погледнем по-отблизо този аргумент – първо, има животни с далеч по-големи кучешки зъби от нас, които се хранят с растения, като приматите, носорозите и т. н. Второ, нашите „кучешки“ зъби само са наречени така, заради разположението им и биологичната класификация в челюстта ни. Нямат никаква прилика с истински кучешки зъби, които същинските хищници или дори всеядните животни имат. Нямат употреба при захапването на сурова животинска кожа, особено не и тази на живо същество. Установено е, че кучешките зъби у приматите основно имат социална функция (впечатляване на съперниците и осигуряване на статут на доминиращ). Кучешките зъби, особено размерът им, са част от общите мъжки атрибути у човекоподобните по отношение на сексуалния подбор, между другото поради полов диморфизъм, който малко по малко се е изтрил у човека.
Коментари

Популярни публикации