Мляко ли...?


Било е време, когато се е разсъждавало върху това: дали да ядем месо, а сега е време да си помислим дали трябва да употребяваме мляко.

Нека чуем думата на Майката Природа. Ние знаем, че малките бозайници отначало се задоволяват напълно само с майчиното мляко. По-нататък, като поизраснат и им поникнат зъби, почват да ядат по-малко и друга храна, докато престанат съвсем да бозаят. Даже инстинктът на майката подсказва да не позволява на малкото да бозае.

И така, животните, които в диво състояние водят природосъобразен живот и от които, да си признаем, има много неща да научим, никога не употребяват мляко, след като престанат да бозаят.

А какво виждаме днес сред хората? - Възрастни, млади и стари, отдавна им поникнали зъби, храносмилателните им органи вече променени, станали годни за плодова храна, търсят да отнемат млякото на бозайниците, превърнали ги в машини за производство на мляко.

А трябва да знаем, че млякото на овцата е най-добра храна само за агнето и че само телето има право да се ползва от млякото на кравата. Изключение се прави само тогава, когато малките от друг род останат без майка твърде рано и чувството на любов към малките надделее у друга майка. Мисля, че кравата не усеща никакви майчински чувства към нас, възрастните хора, когато отиваме да й отнемаме млякото.

Трябва да отбележим за голяма наша радост, че в Германия, Швейцария и другаде има вече санаториуми, където лекуват само с плодове, зеленчуци и корени или соковете им, и то с голям успех, без да употребяват мляко, яйца и др. подобни.

Като знаем горното, особено ние вегетарианците, т. е. привържениците на растителната храна и на природосъобразния живот, трябва да се откажем от млякото и яйцата и да ги заместим с плодове, зеленчуци, ядки и корени.

Нима не сте чували воплите на майките-животни, когато отнемат милата им рожба, за да доставят „храна“ на „културния човек“ и от друга страна да увеличат млякото за продан?

Може ли такава храна да бъде източник на здраве?

Майки, вие, които най-добре можете да почувствате мъката на нашите по-малки сестри – животните-майки, учете децата си да ядат плодове!


Гарабед Узунян


Из списание „Здрав живот“ (година 4, юли 1935 г., брой 8, стр. 21), орган на Българския вегетариански съюз София

Коментари

Популярни публикации