10 аргумента за правата на животните и техните обяснения

Корицата на книгата "Empty Cages" от Том Рийгън

"10 аргумента за правата на животните и техните обяснения" е част от брошурата "Философия на правата на животните" от Том Рийгън.


1. Философията на правата на животните е рационална.

Обяснение: Не е рационално да се дискриминира произволно. А дискриминацията спрямо нечовешките животни е произволна. Несправедливо е да се третират по-слаби човешки същества (особено тези, които не притежават нормална човешка интелигентност) като „инструменти“, „възобновяеми ресурси“, „експериментални модели“ или „стоки“. Следователно не може да бъде справедливо да се третират другите животни като „инструменти“, „експериментални модели“ и т. н., ако психологията им е също толкова богата (или по-богата) от тази на споменатите по-горе хора. Да се мисли обратното е нерационално. 

"Да се опише едно животно като изключително сложна физико-химична система е без съмнение напълно вярно с изключение на това, че се пропуска „животинското“ на животното."

Е. Ф. Шумахер

******

2. Философията на правата на животните е научна.

Обяснение: Философията на правата на животните е в съгласие с най-доброто от научните ни познания като цяло и с еволюционната биология в частност. Последната ни учи, че, както казва Дарвин, различията между хората и много други животни са „в степента, а не в природата”. Оставяйки настрана въпроса за това къде да се постави границата, очевидно е, че животните, които са например използвани в лабораториите, отглеждани за храна или ловувани за удоволствие или печалба, са наши психологически братовчеди. Това не е фантазия, това е факт, доказан ни от най-добрата ни наука.

"Няма фундаментална разлика между хората и висшите бозайници в техните ментални способности."

Чарлз Дарвин

****** 

3. Философията на правата на животните е недискриминационна. 

Обяснение: Расистите са хора, които считат, че членовете на тяхната раса са по-висши от членовете на други раси просто заради принадлежността им към „висшата“ раса. Сексистите вярват, че членовете на техния пол са по-висши от членовете на другия пол просто заради принадлежността им към „висшия“ пол. И расизмът, и сексизмът са модели на нетърпим фанатизъм. Не съществува „висша“ или „нисша“ раса или пол. Расовите и половите разлики са биологични, а не морални. 

Същото е и с видизма – възгледа, че членовете на вида Хомо сапиенс превъзхождат членовете на всички останали видове просто защото човешките същества принадлежат към собствения си („висш“) вид. Защото не съществува „висш“ вид. Да се мисли обратното е проява на произволна дискриминация, не по-различна от тази на расистите и сексистите. 

"Ако можете да оправдаете убийството, за да ядете месо, можете да оправдаете и условията на гетата. Аз не мога да оправдая нито едното, нито другото."

Дик Грегъри

******

4. Философията на правата на животните е справедлива. 

Обяснение: Справедливостта е върховният принцип на етиката. Ние не трябва да извършваме или да позволяваме несправедливост, за да се извлече известна полза от нея, нито да се нарушат правата на неколцина за облагата на мнозинството. Робството е позволявало това. Детският труд е позволявал това. Повечето от социалните несправедливости позволяват това. Но философията на правата на животните не позволява това, защото висшият му принцип е този на справедливостта: никой няма право да извлича облага в резултат на нарушението на правата на други, без значение този „друг“ човешко същество ли е или друго животно. 

"Основанията, които оправдават правна намеса в полза на тези деца, се прилагат с не по-малка сила и в случая на тези нещастни роби – [другите] животни."

Джон Стюарт Мил

******

5. Философията на правата на животните е философия на състраданието. 

Обяснение: Един пълноценен човешки живот изисква чувства на емпатия и симпатия – с една дума, състрадание – към жертвите на несправедливости, било хора или други животни. Философията на правата на животните изисква добродетел, базирана на състрадание, и приемането на тази философия развива тази добродетел. Тази философия представлява, според израза на Линкълн, „посоката на пълноценното човешко същество..“ 

"Състраданието в действие може да бъде тази блестяща възможност да съхраним пренаселената ни и замърсена планета..."

Виктория Моран

******

6. Философията на правата на животните е неегоистична. 

Обяснение: Философията на правата на животните изисква заангажираност да се служи на по-слабите и уязвимите – тези, било хора или други животни, на които липсва способността да говорят за себе си или да се защитават, които се нуждаят от закрила срещу човешката алчност и безсърдечие. Тази философия изисква тази заангажираност не защото тя би била в наш собствен интерес, а защото е справедлива. Следователно тази философия изисква безкористна служба. 

"Нуждаем се от морална философия, която да поставя в центъра концепцията за любовта, толкова рядко споменавана днес от философите." 

Айрис Мърдок 

******

7. Философията на правата на животните насърчава индивидуалната личностна реализация. 

Обяснение: Всички големи морални традиции, както лаически, така и религиозни, поставят акцент върху четири неща: знанието, справедливостта, състраданието и автономията. Същото е и при философията на правата на животните. Тя учи, че изборите ни трябва да се основават на знанието, трябва да изразяват състрадание и справедливост и трябва да бъдат свободни. Не е лесно да се достигнат тези добродетели или да се контролират склонностите на човек към алчност или безразличие. Но без тези добродетели човешкият живот не може да бъде пълноценен. Философията на правата на животните изисква индивидуалната личностна реализация и приемането на тази философия спомага за нея. 

"Добротата не е застинало външно правило, а жива вътрешна подбуда; не е самопожертвувание, а самореализация."

Хенри Солт 

******

8. Философията на правата на животните е социално прогресивна. 

Обяснение: Най-голямото препятствие пред развитието на човешкото общество е експлоатацията на другите животни от човека. Това е вярно при вредните диети, при обичайното упование на „животинските модели“ в науката и при множество други форми на експлоатация на животните. И това е не по-малко вярно при образованието и маркетинга например, които допринасят за обезчувстването на човешкия дух към изискванията на разума, обективността, състраданието и справедливостта. По всички тези (и по други) начини нациите остават изключително назадничави, защото не успяват да служат на истинските интереси на своите граждани. 

"За величието и моралния прогрес на една нация може да се съди по отношението й към животните." 

Махатма Ганди 

******

9. Философията на правата на животните е екологично проницателна. 

Обяснение: Повечето от причините за екологичната деградация, сред които парниковият ефект, замърсяването на водата, загубата на обработваеми земи и ерозията на почвата, в крайна сметка се дължат на експлоатацията на животни. Същата тенденция се намира и сред широката гама екологични проблеми, от киселинните дъждове и изхвърлянето на отпадъци в океаните до замърсяването на въздуха и разрушаването на естествените хабитати. Във всички тези случаи действията в защита на засегнатите животни (които преди всичко са първите, които страдат и умират от тези екологични вреди) са действия в защита на планетата. 

"Докато не установим чувство на родство между нашия вид и тези други смъртни, които споделят с нас слънцето и сянката на живота върху тази страдаща планета, няма да има надежда нито за другите видове, нито за околната среда, нито за нас самите."

Джон Уайн-Тайсън

******

10. Философията на правата на животните е миролюбива. 

Обяснение: Фундаменталното изискване на философията на правата на животните е да се третират хората и другите животни с уважение. Това предполага да не вредим на никого с цел да облагодетелстваме себе си или други. Следователно тази философия се противопоставя напълно на военната агресия. Тя е философия на мира. Но тя разпростира мира отвъд границите на нашия вид. Защото всеки ден се води война спрямо безброй нечовешки животни. Отстояването на мира предполага твърда борба срещу видизма. Вярата, че може да има „мир на земята“ без да има мир с другите животни, е самозалъгване.

"Ако по чудо във всичките наши вражди Земята бъде пощадена от ядрен холокост, само справедливостта към всяко живо същество ще спаси човечеството."

Алис Уокър


Tom Regan, "The Philosophy of Animal Rights" (1989) 

Коментари

Популярни публикации