Произходът на думите за месо в английския език

Широко разпространено недоразумение, често прилагано погрешно от вегетарианците, е, че употребата на английски на pig/pork (прасе/свинско месо), calf/veal (теле/телешко месо), cow/beef (крава/говеждо месо), sheep/mutton (овца/овче месо) и т. н. има нещо общо с евфемизми, използвани от месоядците, за да си внушават, че не ядат животни. Случаят не е такъв.

В Средновековна Англия селяните били англо-саксонци, а аристокрацията била съставена от нормански французи; това било резултат от завладяването на Англия от Уилям Завоевателя през 1066 г. Аристокрацията принудила селяните да се грижат за животните, но рядко им позволявали да ядат каквото и да е месо.

Селяните наричали животните с англо-саксонските им имена - pig (прасе), calf (теле), shеep (овца) и т. н., но аристокрацията, която яла месо, ги наричала с френските имена за същите животни: porc (pig), veau (calf), boeuf (ox или bullock), mouton (sheep). Те са се англицизирали леко през вековете (porc - свинско, veal - телешко, beef - говеждо, mutton - овче), но това различаване между тези животни и месото им останало във всяка англоговоряща страна в света. Животните, които не били често ядени от френската аристокрация, като пилетата, пуйките, зайците и т. н., останали със същото название за животното и месото му.

Думата "meat" ("месо") била често използвана през 16-17-ти век в Англия по начина, по който днес се използва думата "food" ("храна"). Едва през 19-ти век, "месо" започнало да означава конкретно "плът". Има интересни примери за това в Библията, където гръцката дума "broma", означаваща "food", била преведена в Библията на крал Джеймс като "meat".

Това създало някои особености като в Битие 1:30: "I have given every green herb for meat". ("Давам всяка зелена трева за месо."). Тъй като Адам и Ева никога не са яли плът, то в това няма никакъв смисъл, освен ако не се чете: "I have given every green herb for food" ("Давам всяка зелена трева за храна."), който е начинът, по който англичаните по времето на крал Джеймс биха го разбрали.

Това не е грешен превод на Библията, както някои са твърдели. Преводът на времето бил напълно верен, просто употребата на думата "meat" се е променила.

Коментари

Популярни публикации