Достоен ли е за уважение "изборът" да се яде месо?

Често срещан защитен прийом на човек, консумиращ месо, е аргументът, че както той, така и вегетарианецът отсреща правят избори и щом са "избори", всички те трябва да бъдат уважавани."Уважавам избора ви, затова уважавайте и моя."

Отговор: Моралните въпроси не могат да бъдат сведени до личен избор. Убийството, малтретирането, актовете на жестокост са извършвани спрямо трета страна (животното). Не можем просто така да уважим „избор“, който се състои в малтретирането и убиването на чувствителни същества. Това звучи като: „Уважавам избора ви да не биете жена си и децата си, затова уважавайте моя да ги бия.“

Този вид лично „уважение“, до което се прибягва, за да се постигне взаимно такова, е чисто реторичен. Той не обвързва в нищо и съответства на поведение, позволяващо да се избегне дебата и да не се вземе предвид етическата проблематика, като с това човек си приписва успех и уж принася доказателство за добро състояние на духа. Става въпрос с това да се накърни достойнството на насрещната, макар и да е последователна, аргументация в името на „вкусовете и навиците“. Още по-нечестно е събеседникът ни да призовава за „уважение“, когато доста често ще е търсил предварително с всички средства да осмее вегетарианската позиция.

Консумацията на месо рядко е съзнателен избор. То се яде поради навик, вкус, удобство и традиция. Става въпрос за културно влияние, понасяно или поддържано от образованието, медиите и обществения натиск. В едно карнистко общество човек яде месо по подразбиране (by default), т. е. било е предопределено от семейната и обществената среда той да прави това, подобно на религията - в невръстна възраст, когато детето дори още не се е научило да говори и да прави каквито и да било избори. Обратно, вегетарианството е избор, обикновено направен в съзнателна възраст и индивидуално, с разбиране на причините и залозите (етични, екологични, здравословни...).

Аргументацията в полза на месото е в повечето случаи бедно обоснована, непоследователна с обичайния морал на обществото (който осъжда насилието над животни), дори и напълно субективна (вкусове и навици). Става въпрос не толкова за аргументи, колкото за оправдания вследствие на състояние на нещата, от което се извлича полза.

Стремежът да се информира, да се поставят под светлина реалността на експлоатацията на животни и въздействието на хранителните практики, това е да се дадат на обществеността средствата да се направи един съзнателен избор. Това е да се покаже наистина честност и уважение. Истински избор е съзнателният избор. Тогава как може човек наистина да избира да не е вегетарианец, когато е толкова малко запознат с аспектите на вегетарианството? Също така, как може човек да избира да яде месо без да е наясно с методите на производство в животновъдната индустрия или с условията на живот на експлоатираните животни?

Източник: http://vegfaq.org/je-respecte-votre-choix-respectez-donc-le-mien

Виж още: 
5 причини защо яденето на месо не е личен избор

А за англофоните, в този клип наглед се обсъжда проблемът с информираността на избора при малките деца:


Коментари

Популярни публикации